Apie Tapytoją Antaną Šeroną / About Painter Antanas Šeronas

Kadangi esu kilęs iš kaimo, todėl natūralu, kad  tiesiog negalėjau nestebėti savitos kaimo gamtos ir, rodos, ramia vaga tekančio gyvenimo kartu su  daiktais, žmonėmis. Natūralus kaimo gyvenimo būdas, paprasta kasdienybė savaime įsirašė manyje kaip mano tapatumas. Šiandieninio greito gyvenimo tėkmėje juntu, tikriausiai kaip ir dalis žmonių, daug nenatūralumo, negatyvumo, skubėjimo dėl skubėjimo. Tai labai vargina. Kaip į sielos atgaivą atsigręžiu į melancholiškus praeities objektus, ieškau juose paprastumo, gerumo, tikrumo – širdies. Viskas, kas neblizga ir nešaukia, kas atėję iš pilkos kaimo kasdienybės, atveria man neįvardijamą žodžiais būties esmę. Taigi kaimo tema kūryboje man tebėra nepakitusi vertybė ir tarsi mano priebėga, kur galiu atsigauti, pailsėti, sugrįžti į save patį. Kartais koks senas, nebenaudojamas daiktas iš praeities atrodo toks mielas, taip paglosto sielą, prižadina vaikystės prisiminimus… Taip pat inspiruoja kūrybinius ieškojimus, nustebina spalvų, pustonių, faktūrų gausa. Mano vaizduojamų objektų savita estetika, savitas grožis ir prasmė – tai šiandienos pasaulio kontrastas. Savo darbuose perteikiu įvairių daiktų, pastatų  ir gyvūnų pavidalus, kuriu individualią emocinę interpretaciją.

 

Coming from a village it is very natural for me to notice and observe the unique nature of the countryside as well as the way life flows in a calm stream. The simple village lifestyle, the ordinariness of each and every passing day have become parts of my identity. I, surely as well as some other people, can feel a sense of artificiality, negativity, rushing for the sake of rushing in the never-ending stream of action that is life nowadays. It is very tiring. As a means of cleansing my soul I look back at the melancholy-filled objects of the past, looking for simplicity, kindness, truth in them. Looking for what is genuine and authentic. For me, everything that does not sparkle or otherwise try to grab attention, everything that comes from the ashen days of the countryside opens up such a great essence of existence that it cannot even been put into words. That is why the rural theme of works remains of unwavering value to me, almost like a sanctuary, a place where I can rest and return to myself. Sometimes some old, no longer used item from the past becomes so endearing, soothing for the soul, arousing childhood memories… It also inspires me to go on creative pursuits, surprises me with the quantity of its colours, undertones, textures. The distinct aesthetics of the objects I portray, their peculiar beauty and meaning – this is the contrast of today’s world. In my works I try to convey the shapes and forms of objects and animals, create an individual emotional interpretation for each of them.